Bliv dygtigere.

Bliv dygtigere til at orientere.

I dette afsnit gennemgås:
--  Lær af andre.
--  Lær af dig selv.
--  Møde i skoven.


Lær af andre.
Den mest effiktive måde at blive bedre til at orientere på er,
at lære af andre.
Det kan gøres på flere måder:

#   Lyt til andre

#   Læs blade og artikler om O-løb.

#   Tag en tur på YouTube.

Det er vigtigt, at du snakker med andre om dine og deres vejvalg:
Lyt til andre.
--   Vis dine vejvalg til en anden, og spørg om der var noget
         du kunne have lavet anderledes (hurtigere).

--   Se den andens vejvalg, og prøv om du kan foreslå
         alternative vejvalg.

--   Lyt til andres 'historier fra de varme lande', også selv om
         du har hørt dem før, det kan jo være du har fået mere
         viden og nu kan fortolke historien på en anden og
         bedre måde.

Læs blade og artikler om O-løb.
--   Læs DOFs og andre blade, bland dig i debatten.
--   Læs artikler om vejvalg, banelægning, O-træning og alt
         muligt andet.
         Det kan være der står et godt tip mellem linierne.

         Et eksempel:
         I 2007 blev Jamie Stevenson dansk mester og
         beskrev sine vejvalg og tanker.
         Hør hvad han skrev om strækket 5 - 6.

--   Læs også indlæg om reglementer, forbundets og
         klubbens liv. Bland dig i debatter mm.
         Jo mere du ved, jo bedre O-løber bliver du.

--   Et besøg på FSK-Orienterings eller DOFs hjemmesider
         kan også give dig viden og inspiration.

         "Når jeg bukker mig ned, kan jeg se posten under de
         lave grantræer"

Tag en tur på YouTube.
Et eksempel:
På en af dem jeg har set, bemærkede løberen.
"At han ikke så på sit kort og kompas når han løb igennem
et område  kvas og underskov"
. Det gør vi andre heller ikke, da vi bruger al vores koncentration på ikke at falde.
Det er derfor det er svært at holde en kompaskurs i områder hvor der er kvas mm.

YouTube har en masse film der handler om O-løb.

Prøv selv, der er masser af ideer.

Der er mange der viser et o-løb optaget med head camera
og gps. Så kan du se hvor der løbes på et o-kort og
samtidig se hvordan terrænet ser ud.

Lær af dig selv.
Du kan selv gøre meget for at forbedre din o-teknik.
Det kan gøres på flere måder:

#   Tørtræning.

#   Træning.

Du kan altid forbedre din O-teknik ved tørtræning, der går
ud på at analysere det O-løb du netop har deltaget i.
Du kan med fordel gøre det med en anden.  
Der er mange muligheder:

--   Indtegn dit vejvalg på kortet. Vær omhyggelig de steder
         du bommede, tænk på hvad du så og især hvad du
         burde have set og reageret på.

--   Prøv at finde andre vejvalg end det du selv tog.
         Vurder om de andre vejvalg var beder.

--   Der er altid en årsag til et bom. Prøv at finde den.
--   Gennemgå tiderne på de enkelte stræk i forhold til
         længden af strækkene. Du kan evt. udregne din
         min/km tid for interesante stræk.
         Nogle af de programmer der kan udskrive stræktider
         kan også vise din min/km tid for de enkelte stræk.
         Du vil bl. a. se, at løb gennem terræn og tætheder tager
         mere tid end løb på en vej.
         Du kan bruge denne viden til at vurdere hvilket vejvalg
         du skal vælge for at få den bedste tid.

--   Benyt de programmer der tilbydes af arrangørerne og
         som viser stræktider. Sammenlign dine tider med
         andre du plejer at løbe lige op med.
         Find ud af hvad der gik galt, for dig, på det (de) stræk
         hvor du brugte mere tid end de andre
.
Tørtræning.
Træning.
Det er klart, at du bliver dygtigere til at orientere, hvis du
træner.
Men hvad skal du træne?
Der er to muligheder:
--   Fysisk træning (løbetræning).
--   Orienteringsteknik (træningsløb).

Vi laver lige et lille forsøg, for at vise dig hvor du får mest ud
af din træning.

Ved DM i langistance (dvs. almindelig) orientering 2016 var
H21(elite) banen 18,8 km lang og blev vundet på 97 minuter.
Min/km tiden kan udregnes til 5,1.
Du udregner din min/km tid ved at dividere din tid (hvor du smider sekunderne væk) med banelængden på din bane.

Bemærk: Du kan ikke bruge den min/km tid du kan aflæse
på dit GPS ur, da bom, og det at løbe udenom, også
medregnes i banelængden. Dvs du kan se hvor hurtigt du
løber, men ikke hvor god du er til at orientere.

Ved DM i 2016 blev H 21 vundet på 97:00 min. for 18,8 km. Det svarer til ca. 5 min/km, men hvor meget brugte han til at
løbe, og hvor meget til at orientere?
På flad vej kan han sikkert løbe 1 km på ca. 3 minuter, det
må betyde at han brugte ca. 2 min/km til alt det andet.
Hvordan ser det ud for dig?

Vælg din min/km tid
på flad vej.

Vælg din min/km tid
fra dit O-løb.

Møde med andre.
Det sker at vi møder en anden O-løber under et løb. Umiddelbart lyder der meget hyggeligt, men der er også problemer med det.
Hvad gør du?

--   Følger efter ham uden at orientere selv.
         Det er en dårlig ide, bl. a. fordi det er forbudt ifølge
         DO-Fs reglement.

--   Følges ad i fuld fart hvor I begge orienterer.
         Det er også problematisk. Man kan diskutere om det
         også er en overtrædelse af reglementet.
         Det kan også gå rigtigt galt, da I begge kan tro, at den
         anden ved, hvor I er. Det der vil sker er at I på et
         tidspunkt ikke aner hvor I er. (Bom)

Du kan også bruge andre løbere på en positiv måde.
Du kan måske være så heldig at:

--   Du på afstand ser en anden dreje ind på eller ud fra en
         sti som du skal bruge på dit vejvalg.

--   Du på afstand ser en løber på en sti som du kan bruge
         på dit vejvalg.

--   Du ser, at der er aktivitet omkring en post du skal have.
----- ooo   Afsnitter er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".