Hvad, hvordan og det første løb.

Orienteringsløb, hvad, hvordan.

I dette afsnit gennemgås:
--  Hvad er orienteringsløb?
--  Hvordan gør du det?
--  Det første løb.

Orienteringsløb foregår i skoven ved hjælp af kort over skovens veje, stier, grøfter, bevoksninger samt mange andre markante genstande i skoven. Undervejs skal man finde et antal kontrolpunkter, som er placeret ved forskellige terrængenstande. Disse kontrolpunkter, kaldet poster, er i terrænet markeret med orange/hvid skærm og er markeret på kortet med en rød/violet cirkel. Starten er vist med en trekant og målet med en dobbeltcirkel.              
Hvad
Hvordan
For at deltage i et begynderløb kræves ingen speciel påklædning. Du kan bruge det tøj du plejer at løbe i, det du bruger under havearbejde eller lignende, bare det kan tåle at blive vådt, der kan jo komme en byge. Det kan også være en fordel med lange ærmer og ben, der kan være  planter der stikker eller brænder.
Sko:
Et par almindelige løbesko eller travesko kan fint anvendes. Løbet foregår for det meste på stier.
Kompas:
Hvis du har et kompas, så tag det med. Til de første par løb kan det sagtens undværes, det du vil opleve svarer til at løbe rundt i en by med et KRAK-kort. Du skal kun bruge kompasset til at vende dit o-kort rigtigt, således at nord på kortet vender mod nord i viekeligheden. Du kan få hjælp af startpersonalet med at få dit kort vendt rigtigt.
Tidtagning:
Tidtagning foregår med elektronisk tidtagning. Du kan leje en 'brik' fra arrangøren. FSK Orientering har nogle stykker du evt. kan låne.
Hvilket udstyr skal du have til dit første løb?
Beklædning:

Hvad skal du bruge for at gennemføre dit første løb?
O-kortet:

Hvordan
Du får udleveret et o-kort med banen påtrykt, som eksemplet du så tidligere.
Her kan du også se, at o-kortet har mange farver og specielle signaturer.
Sort farve: Veje, stier, stendiger, sten, huse mm.
Grøn farve: Skovens tæthed. Langsomt gennemløbeligt,
     svært gennemløbeligt og svært gennemtrængeligt.
Hvid farve: Skov med god gennemløbelighed.
Blå farve: Vand. Søer, vandhuller, grøfter og moser.
Gul farve: Lav bevoksning som du kan se henover f. eks.
     marker og lignende.
Du kan se en liste med o-kortets signaturer her.

Postbeskrivelser:
For at du kan vide hvad det er du skal finde, er der også påtrykt postbeskrivelser. Postbeskrivelserne er i et internationalt symbolsprog, der gør at du også er i stand til at løbe o-løb i Japan. Symbolerne minder meget om dem du kender fra o-kortet. Postbeskrivelserne indeholder også det kontrolnummer som findes på posten, og som gør at du kan se om du er ved den rigtige post.
Postbeskrivelserne udleveres også løse, men kun hvis du har en holder til dem.
Du kan se mere om postbeskrivelser her:
        Kort version
                   Fuld version
Det første løb. (1)
Hvad skal jeg gøre?
Inden løbet:

For at kunne deltage i et o-løb må du have hørt eller læst om det. På den måde har du også set en indbydelse, der forklarer hvilke muligheder du har og hvad du skal gøre:
Ved løb arrangeret af klubber under Dansk Orienterings Forbund skal man være registreret i DOFs medlemsdatabase for at kunne tilmelde sig i forvejen.
Men du kan altid benytte en af de åbne baner, der kan købes på stævnepladsen. Hvor og hvornår står beskrevet i indbydelsen. Når du har købt banen, skal du begive dig mod starten ved at følge en snitzling (farvede plast- strimler), der leder dig til starten. Her går du hen hvor der står "Åbne Baner", og siger at det er første gang, så bliver du vejledt på alle tænkelige måder.
Husk at du, ved starten, skal nulstille og checke 'brikken', der skal bruges til tidstagningen.

Der er også den mulighed, at du henvender dig til FSK Orientering, på fsk@fsk-orientering.dk, så vil klubbens medlemmer sørge for det ovenfor beskrevne.
Der findes også træningesløb, der har en mindre service.
Her møder du bare op, så vil den person der 'passer' løbet hjælpe dig med alt det fornødne.

Under løbet:
Det første løb. (2)
Når dit startsignal lyder, begiver du dig mod post 1. Her registrerer du at du har været der med 'brikken', og så går det mod post 2 osv.
Du SKAL opsøge posterne i rækkefølge, ellers bliver du diskvalificeret.
Hvis du laver en fejl ved at registrere en post du ikke skal have, gør det ikke noget. Bare alle dine egne registreringer kommer i rigtig rækkefølge.
Eksempel.
Du registrerer:
1, 2, 3, 5, 6 og kommer i tanke om at du mangler post 4.
Det klarer du på denne måde:
Du har 1, 2, 3, 5, 6 så du må løbe til post 4, registrere den og fortsætte med 5, 6, 7 osv. (5 og 6 skal opsøges igen)
Dvs din brik indeholder: 1, 2, 3,
5, 6, 4, 5, 6, 7 osv. og vil således blive godkendt.
Nu mangler du bare at registrere dig i mål og at få din brik aflæst, så du kan komme med i resultatlisten.
Aflæsningen af din brik kan ske ved mål eller på stævnepladsen. Det er forskelligt fra løb til løb.

I mål:
HUSK altid at registrere dig i mål og at få din brik læst af. Det gælder også hvis du afbryder løbet i utide og tager hjem. 
Hvis du undlader det, vil arrangøren lede efter dig og i yderste konsekvens blive nødt til at tilkalde politi, helikopter mm.
----- ooo   Afsnitter er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".