Højdekurver, hvad og hvordan.

Højdekurver.

I dette afsnit gennemgås:
--  Hvordan det er med kurverne på et o-kort.


Dette afsnit benytter 3d teknologi. Det betyder, at der skal foreteges flere tusinde beregnínger til hvert viste billede.
Du ser dette på en browser, og de er forskellige, bl. a.
med hvor hurtige de er til beregninger.
Afsnittet er testet på: MS Edge, IE11, Crome, Firefox, Opera og Safari på Ipad og Iphone 4S, der alle giver et flot resultat.

Opgave 2, svar: 180 m, nedad.
Ækvistance: 5 m.
Opgave 2: Hvad er højdeforskellen
mellem SSU og mål?
Ækvistance: 5 m.
Opgave 1: Hvad er op og ned?
Ækvistance: 5 m.
----- ooo   Afsnitter er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".