Oløbs-metoder.

Oløbs-metoder.

I dette afsnit gennemgås:
--  Trafiklysmetoden.
--  Løbe og læse - Følg John.
--  Finde tilbage på kortet - "Modificeret" Følg John.

Trafiklysmetoden.
--   Orientering kan deles i to typer, grov- og
        finorientering.
--   Ved finorientering ved du altid hvor du er,
        men det tager for lang tid.

--   Ved grovorientering ved du ikke nødvendigvis, hvor du
         er, men altid hvor du skal hen. Det tager kortere tid,
         men der er større fare for at bomme.

--   Den hurtigste tid opnås, når du grovorienterer når du
        
kan, og finorienterer når du skal.
--   De fleste stræk, mellem to poster, har en del, hvor
         grovorientering
kan benyttes, og en del hvor
         finorientering
skal benyttes.
--   Grovorienteringsdelene kaldes grønne stræk .
--   Finorienteringsdelene kaldes røde stræk.
--   SSU betyder Sidste Sikre Udgangspunkt, og er ofte det
         sted hvor der skiftes mellem grov- og finorientering.

# Startende ved kortudleveringen:
--   Find SSU ved post 1. Dette kan evt. ske løbende, du har
         jo allerede set hvilken vej dine konkurrenter løber.

--   Find og løb det grønne stræk.
--   Ved SSU skiftes til det røde stræk.
--   Posten er fundet.
--   Forsæt på samme måde til løbet er slut.
# På de grønne stræk gøres følgende:
--   Der løbes med fuld hastighed, samtidig med at der
         læses på kortet.

--   Eventuelle checkpunkter checkes.
--   Postbeskrivelsen læses.
--   Kontrolnummeret læses.
--   SSU til næste post, og dermed udløbsretningen til næste
         grønne stræk fastlægges.

# På de røde stræk gøres følgende:
--   Det røde stræk forberedes.
--   Der finorienteres til posten med 100 % koncentration.
--   Når posten er fundet, checkes kontrolnummeret.
--   Posten registreres.
--   Udløbsretningen checkes med kompasset.
Kan du løbe og læse kortet?
Du kan virkelig forbedre din O-løbsteknik, når du kan løbe og samtidig læse på kortet.
Du kan lære det, hvis du træner
.
--   Stå aldrig (eller næsten aldrig) stille, gå og læs på kortet.
--   Hvis du må gå, fordi du er forpustet, så benyt tiden til at
         læse på kortet.

--   Start med at småløbe på gode stier og læse på kortet.
--   På et tidspunkt (det sker meget pludseligt) kan du
         teknikken, så er det bare om at udnytte det under
         træning og i konkurrencer.

Hvordan kan det lade sig gøre?
Stilstudie af en o-løber:
Træningsmetode: Følg John
Når man ser dette billede af John, kan man stille sig spørgsmålet,
"er det i det hele taget en god ide
at følge John, og eller skal John
ikke have lov til at løbe selv"?


Men hvis du tænker på træningsmetoder "Følg John", er det en helt anden sag.

Følg John er en træningsmetode til forbedring af din O-løbsteknik, så  din samlede løbstid bliver væsentlig kortere.
#   Følg John træner:
--   Mere glidende løb.
--   Løbe og læse.
--   Bedre fysisk løbsteknik.
--   Hurtigere postarbejde.
--   Forbedret bomteknik.
Se hvordan på næste side:
#   Følg John - metoden:
--   Ved Følg John løbes der sammen to og to. (Løber A og B).
--   På A's løbskort er der kun tegnet poster med ulige numre.
         (Post 1,3,5.....).

--   På B's løbskort er der kun tegnet poster med lige numre.
         (Post 2,4,6.....).

--   A starter med at orientere til post 1. B følger hele tiden
         med på sit eget kort.

--   Når A når frem til posten, klipper han den, samtidig med at
         B finder det grønne stræk til næste post og begynder
         orienteringen mod denne.

--   Løbet fortsætter på denne måde, idet der skiftes ved hver
         post.

--   Hvis f. eks. A bommer, er det af stor vigtighed at B kun
         observerer A's bomteknik. Efter løbet kan løberne så
         diskutere om A's bomteknik er effektiv.

Bemærk!   Følg John er kun effektiv, hvis de to løbere ikke
hjælper hinanden. (Det er dog tilladt i yderste nød).

Bemærk også!   Et hvert træningsløb, hvor man selv
indtegner banen, kan benyttes til Følg John.

Træningsmetode: Modificeret Følg John
#   Læs dig ind på kortet!
Du har allerede lært en masse om metoder til at mindske tidsforbruget ved bom.
Du kan træne det, så du får en effektiv metode du kan bruge når det er nødvendigt.
#   Metoden
Ændringen af "Følg John" går ud på at:
Når du 'følger efter', ser du IKKE på dit okort og forsøger IKKE at følge med i terrænet. På denne måde ved du ikke, hvor du er, når det er din tur til at orientere.

Det er vigtigt, at løberen, der ved hvor hun/han er, IKKE hjælper, så det ligner en bomsituation så meget som muligt.
Evt. gode ideer kan diskuteres efter løbet.

----- ooo   Afsnitter er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".