Tætheder mm.

Tætheder og bevoksningsgrænser.

I dette afsnit gennemgås:
--  Tætheder og hvad du skal/kan gøre.
--  Bevoksningsgrænser.
--  Terrænet er altid det rigtige!

Dette lille udsnit af et O-kort viser, foruden stier, render og kurver, forskellige grønne nuancer. Disse benyttes til at angive, hvor svært det er at bevæge sig i terrænet, eller rettere hvor tæt bevoksningen er.
Der er også store hvide områder.
Det er høj skov, hvor der er fri passage mellem stammerne.

Findes der noget smukkere end en nyudsprunget bøgeskov i solskin?
Se hvordan det er med de grønne områder:
Tæthed 1.
Den lyseste grønne farve, også kaldet "tæthed 1", har betegnelsen:
Langsom gennemløbelig skov.
Normalt kan du færdes i "tæthed 1" uden de store problemer.
Der findes en variant med tynde lodrette grønne linjer. De visser:
Langsom gennemløbelig underskov.
Tæthed 2.
Den mellemgrønne farve, også kaldet "tæthed 2", har betegnelsen:
Svært gennemløbelig skov.
Du skal tænke dig om en ekstra gang, inden du løber ind i en "tæthed 2".
Nogle gange er det dog nødvendigt.

Der findes også en variant med tykke lodrette grønne linjer. De viser:
Svært gennemløbelig underskov.
Du kan også se en række sorte prikke mellem tæthed 1'en
og tæthed 2'eren. Det kaldes en bevokningsgrænse og indikerer, at der er tydelig forskel mellem de to
bevoksninger. Ofte er bevoksningsgrænser meget
tydelige, og de er velegnede til ledelinjer eller SSU.

I tæthed 2'eren kan du også se nogle hvide streger. De viser, at du med lethed kan løbe denne vej igennem tætheden.
De hvide streger kan enten vise steder hvor du kan løbe, eller være en signatur der viser den retning træerne er plantet i.

Tæthed 3.
Den mørkegrønne farve, også kaldet "tæthed 3", har betegnelsen:
Svært gennemtrængelig skov.
Almindeligvis er tæthed 3'ere ikke noget du skal færdes i.
Du skal kun komme der, hvis det er absolut nødvendig.
Hvis der er hvide streger i den, kan det sikkert lade sig gøre at følge dem.

Der findes også tykke mørkegrønne streger. Det er levende hegn, hække eller grendiger. Det er ikke sikkert, at man kan komme igennem dem.
Det er ikke helt sikkert, at det er en tæthed 3.
Men letløbet, det er det ikke.

----- ooo   Afsnitter er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".