Test din viden om orienteringsløb.
Ved at tage testen kan du få en oversigt over de mange emner der findes i orientering. Du kan se hvad du kan/bør lære noget om, og hvad du med fordel kan træne.
Tag testen med jævne mellemrum, så du kan se om du udvikler dig. Vær ærlig og kritisk!

1. Emne: O-teknik
Gør jeg
det?

Ved jeg
hvordan?

Holde O-kortet (folde + tommelfinger)
Holde kompasset
Holde SportIdent
Holde løse postbeskrivelser
Fin-orientering
Grov-orientering
Fin-kompas
Skridttælling
Grov-kompas
Gør jeg
det?

Ved jeg
hvordan?

Opfang
SSU
Løbe og læse
Læse forud
Læse kontrolnummer forud
O-træning
Vejvalgs- og bom-analyse
Resten af DO-F's reglement
DO-F's reglement: "Regler om deltagere"
2. Emne: O-teknik
Gør jeg
det?

Ved jeg
hvordan?

Opvarmning
Udstrækning
Fysisk træning
3. Emne: Fysisk træning
Gør jeg
det?

Ved jeg
hvordan?

Banelægning ved trænings O-løb
Banelægning ved interne O-løb
Banelægning ved DO-F O-løb
IT til banelægning
IT til O-løbsaministration
IT til elektronisk tidtagning
4. Emne: Banelægning mm.
Gør jeg
det?

Ved jeg
hvordan?

Instruktion af begyndere
Medlem af bestyrelsen
Medlem af et (eller flere) udvalg
Medlem af bestyrelse eller udvalg i DO-F
Bestyrer af O-løbs materiel, telt, stander
el. lignende

5. Emne: Klubarbejde
Gør jeg
det?

Ved jeg
hvordan?

Hjælper ved afvikling af O-løb
Arrangere trænings O-løb
Arrangere Interne O-løb
Arrangere DO-F O-løb
Arrangere andet for klubbens medlemmer
(f. eks. ture og fester)

6. Emne: Arrangementer
Resultatet
Her ser du resultatet af testen, der vises i % af mulige svar.
Ved jeg
hvordan?

Gør jeg det?
O-teknik (18 spørgsmål)
Fysisk træning (3 spørgsmål)
Banelægning mm. (6 spørgsmål)
Klubarbejde (5 spørgsmål)
Arrangementer (5 spørgsmål)
Total (37 spørgsmål)
Er du tilfreds med resultatet?
Er der bedre end sidste gang du tog testen, så du har udviklet dig?

Ved11
Ved12
Ved13
Ved14
Ved15
Ved16
Gor11
Gor12
Gor13
Gor14
Gor15
Gor16