Jord og vand.

Jord og vand.

I dette afsnit gennemgås:
--  Græs og lignende.
--  Grøfter, moser, søer mm.
--  Når vi snakker om vand, hvad så med vand fra oven?

Dette lille kortudsnit, der er fra Sverige, viser eksempler på åbne landskaber.
Det første vi ser er et olivengrønt område. Det er en privat grund, sikkert en have, og al adgang er strengt forbudt under et orienteringsløb.
Hvis det mørkegule områder har sorte prikker er det en 'dyrket mark'. Begge typer er ofte private, og adgangen er for det meste forbudt.
Det mørkegule, med en sort streg om, er såkaldt 'åbent kulturlandskab'.
En gang imellem kan det dog være tilladt at færdes i områderne, det vil fremgå af instruktionen til løbet. Ofte er områderne violetskraverede, for at gøre det endnu tydeligere at adgang er forbudt.
Det lysegule med hvide prikker er et 'åbent område med spredt bevoksning', for det meste bevokset med græs og spredte trær og buske. Det er klart, at et sådan område er diffust og kan være svært at finde rundt i.
Det lysegule er et 'åbent område', for det meste bevokset med græs.
Åbne områder.
Søer.
Det blå område er en sø.
Der er en sort streg om den, for at indikere at den er impassabel.

Det andet er uden sort streg.
Det betyder at du skulle kunne løbe over det. Om der er nogen der, under et løb, har gjort det vides ikke.

Denne type "søer" kan man bl. a. finde i de vestjyske klitplantager.
Her er 2 blå områder, det ene er omgivet af er en sort streg, er en normal sø.
Vand fra oven.
Regnskærm.
Husk: At det med regn ved et o-løb, reelt sker ret sjællent.

Husk: At du selv bestemmer hvilken vej du ønsker at løbe.

Husk: At benytte din sunde fornuft.


----- ooo   Afsnitter er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".