Vejvalg.

Vejvalg.

I dette afsnit gennemgås:
--  Hvad er et godt vejvalg?
--  Vejvalg, et eksempel fra det virkelige liv.

Hvad er et godt vejvalg?
Det er let at sige - det er det vejvalg der netop nu giver dig
den hurtigste tid mellem 2 poster.
Husk, at uanset hvad der er god tone eller smart, er det KUN tiden der tæller.

Det betyder også, at det der er et godt vejvalg først på
banen, ikke nødvendigvis er det, hvis strækket er sidst på
banen. (Du er blevet træt, eller du behøver ikke at spare på
kræfterne).

Gode vejvalg er også individuelle (er du en god løber, er du god til grovorientering eller til finorientering).
I det følgende gives nogle ideer, men husk, at det kun er tiden der tæller.
Mange mener, at et godt vejvalg skal være så tæt på stregen mellem to poster som muligt, og kun krydse den så lidt som muligt. Dette giver naturligvis den korteste vej mellem posterne, men giver det også den hurtigste?
Det gør det, hvis der løbes på en fodboldbane, men i skoven er der bakker (bjerge) søer, moser, tætheder, forbudte
områder mm., så vi må finde på noget andet.

I en almimdelig skov gælder det om at finde den mest  løbbare vej, d.v.s. der hvor du ikke bliver sinket af bevoksning og lignende.
Husk, at det er meget hurtigere at
løbe på en god sti end i en blød skovbund.

Øvelse:
Find et godt vejvalg på strækket mellem post 12 og 13.
Ved stræk over dybe slugter, med en vis højdeforskel, gælder
som regel:

--   Hvis begge poster ligger oppe, så bliv oppe.
      Løb evt. helt ind bag slugterne.

--   Hvis begge poster ligger nede, så bliv nede.
--   At løbe lige på er for det meste det dårligste.
--   Hvis det drejer sig om mindre bjerge, kan der være stier
      der følger højdekurverne. De kan anbefales.

Øvelse:
Hvordan vil du løbe strækkene fra 7 til 10?
Vil du løbe oppe, nede eller lige på?

Er det viste vejvalg, mellem post 4 og 5, et godt vejvalg?
Prøv at finde et andet og mere direkte vejvalg.
Hvilket af de to vejvalg synes du er bedst, og hvorfor?

Nu bliver det rigtigt svært.
Findes der et andet, og bedre, vejvalg mellem post 2 og 3?

Vejvalg og parallelfejl.
DM langdistance 2013. Klinteskoven på Møn.
Forestil dig at du er kommet til post 2.
Hvordan kommer du til post 3?
Hvilke vejvalgsmuligheder har du?
Når du har tænkt over det, kan du fortsætte.

Når du har tænkt over det, kan du fortsætte.
Kan du se de 3 vejvalgsmuligheder?
Når du har set dem, kan du fortsætte.

Nu kan du fortsætte.
Løbstiden fra post 2 til 3 var 30:13 for 1.1 km .
Snakken ved resultattavlen var om strækkene
over markerne. Det kunne løbes på 10-15 min.
Der var også snak om en del forstyrrende
hegn.
Personligt tror jeg, at det nordlige vejvalg, på
de store stier, nok havde været det bedste
for mig
.
En parallelfejl er, når man f. eks. tager fejl af to stier og så løber ned ad den ene og tror man er på den anden. Som regel finder man hurtigt ud af, at der er noget galt og får rettet fejlen.
----- ooo   Afsnitter er slut.   ooo -----

Du kan se de andre afsnit ved at klikke på "det lille hus".